Logo
  • ROT
  • Logo powiatu staszowskiego
z

RAJD ROWEROWY STASZÓW - BOGORIA

2011.05.04
Rozmiar tekstu:A-A+CEL RAJDU:
Propagowanie krajoznawstwa i aktywnych form wypoczynku
Poznanie i promocja gmin Ziemi Staszowskiej
Promowanie zdrowego stylu życia – przeciwdziałanie patologiom
(narkomanii, alkoholizmowi) wśród młodzieży

TERMIN RAJDU:
sobota 14 maja 2011 roku
start rajdu: Rynek w Staszowie godz. 900
meta rajdu: boisko szkolne w Bogorii godz. 1230

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
znaczek rajdowy
koszulkę rajdową
odcisk pieczęci okolicznościowej
pamiątkowy dyplom dla drużyny
ognisko i kiełbaskę rajdową
punkty do Kolarskiej Odznaki Turystycznej

ZGŁOSZENIA: do 10 maja 2011 roku na adres:
Koło Grodzkie PTTK w Staszowie
Ul. Szpitalna 36, 28-200 STASZÓW
lub drogą elektroniczną - e-mail: biuro@pttkstaszow.info
Wszelkie informacje n/t rajdu pod tel. 604 470 448 lub 604 220 998
W/w. telefony służą także do kontaktu z organizatorami na trasach rajdowych!
Niniejszy regulamin oraz kartę zgłoszenia można także pobrać ze strony
http://pttksta szow.info

TRASA RAJDU:
Staszów Rynek-Wiśniowa-Łaziska-Rogoźno-Moszyny-Bogoria-Wola
Malkowska-Poddębowiec-Dobra-Pocieszka-Staszów – długość
całkowita ok. 35 km

PRZEBIEG RAJDU:
zbiórka uczestników i wpis na listy startowe, na Rynku
w Staszowie 14 maja 2011 r. o godz. 840. O godz. 900 otwarcie rajdu
przez Burmistrza Staszowa i start na trasę.
na mecie rajdu przy Zespole Szkół w Bogorii, ok. godz. 1230, ognisko
rajdowe z kiełbaskami oraz konkursy sprawnościowe
zakończenie rajdu około godz. 1400

UWAGI ORGANIZATORÓW:
w rajdzie biorą udział osoby indywidualne oraz drużyny. Drużyna musi
liczyć co najmniej dwie osoby i nie więcej niż dwadzieścia osób
uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność
osoby niepełnoletnie muszą znajdować się pod opieką dorosłych
uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania „Karty Turysty”,
przepisów p.poż oraz prawa o ruchu drogowym
szkody wyrządzone przez uczestników rajdu pokrywają oni sami
wszyscy uczestnicy powinni posiadać ubiór stosowny do spodziewanej
pogody i charakteru trasy a także sprawny rower wyposażony zgodnie z
przepisami Kodeksu Drogowego oraz w miarę możliwości ochronny kask
rowerowy
rajd odbędzie się bez względu na pogodę
ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do
organizatorów
dopuszcza się udział w rajdzie w formie zlotu gwiaździstego.
W przypadku wyboru takiej formy udziału, uczestnicy sami ustalają
przebieg i długość trasy zależnie od miejsca z którego startują !