Logo
  • ROT
  • Logo powiatu staszowskiego
z

Pierwsza w historii monografia Gminy Szydłów

2012.02.17
Rozmiar tekstu:A-A+

Gmina Szydłów wydała książkę „Szydłów przez stulecia”. Jest to pierwsza w historii monografia Gminy Szydłów. Koszty druku współfinansowała Unia Europejska.

Monografia powstawała dwa lata pod kierunkiem dr Cezarego Jastrzębskiego z Akademii Świętokrzyskiej, a w procesie tym uczestniczyli nie tylko historycy ale także, a może przede wszystkim, także przedstawiciele lokalnej społeczności, którzy zbierali, dostarczali i opracowywali materiały do redakcji. Naukową recenzję książki napisał prof. zw. dr hab. Wiesław Caban. Druk książki w 80% sfinansowano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w ramach projektu „Szydłów – polskie Carcassonne – kampania promocyjna”.

Książka jest formatu B5, w twardej oprawie, liczy 552 strony, zawiera około 250 kolorowych zdjęć i podzielona jest na cztery części: Badania naukowe, Źródła, Wspomnienia, Varia. 

Najbardziej obszerna jest część poświęcona badaniom naukowym. Swoje materiały zamieściły w niej największe autorytety środowiska naukowego w Polsce, związani z naukami historycznymi, m.in. profesorowie: Henryk Samsonowicz, Feliks Kiryk, Andrzej Buko, Adam Massalski.

Część druga zawiera głównie historyczne dokumenty źródłowe, natomiast w części trzeciej znajdują się interesujące wspomnienia, głównie z okresu przedwojennego i okresu II wojny światowej.

Część czwarta poświęcona jest czasom współczesnym i zawiera m.in. materiały o życiu społecznym, organizacjach pozarządowych, znanych postaciach, poszczególnych sołectwach, zabytkach, instytucjach i firmach, kulturze, promocji, szydłowskiej śliwce.

Monografia jest obrazem przeszłego i współczesnego Szydłowa. Jest bez wątpienia prawdziwą gratką dla miłośników „polskiego Carcassonne”.

Ponieważ pierwszy nakład książki został wydrukowany na cele promocyjne, Gmina Szydłów wspólnie z Gminnym Centrum Kultury wznowią wydanie z przeznaczeniem na sprzedaż. Już teraz można wypełnić formularz zamówienia książki dostępny na www.szydlow.pl i zagwarantować sobie możliwość nabycia monografii w cenie 59 zł.

Promocja książki odbędzie się wiosną br. Prawdopodobnie zostanie połączona z corocznym rozdaniem Nagród Gminy Szydłów: „Przyjaciel Szydłowa” i „Pasjonat Małej Ojczyzny”.