Logo
 • ROT
 • Logo powiatu staszowskiego

Rowerowy Szlak Miejsc Mocy

Informacje praktyczne

 • Informacje szczegółoweZwińRozwiń
  • Rodzaj obiektu:
   Rowerowy
  • Trudność trasy:
   Dla początkujących
  • Przebieg trasy:
   staszowski
  • Miejscowości na trasie:
   Niedźwiedź – Wola Kiełczyńska – Bogoria – Jurkowice – (miejscowości powiatu sandomierskiego: Królewice – Gieraszowice – Sulisławice) – Osiek – Niekrasów – Strzegom – Szczeka – Rytwiany – Sichów Mały – Sydzyna – Wilkowa – Podlesie – Beszowa
  • Atrakcje na trasie:
   kościół p.w. Trójcy Świętej w Bogorii; kościół p.w. św. Stanisława w Osieku; drewniany kościół parafialny p.w. Nawiedzenia NMP w Niekrasowie; drewniany kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Bolesnej i św. Andrzeja w Strzegomiu; Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach; zespół pałacowo-parkowy w Sichowie Dużym; kościół p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Beszowej;
  • Długość trasy:
   85 km
  • Region turystyczny:
   Staszów i okolice
  • Opinie turystówZwińRozwiń

  Komentarze (~)


  Opis

  Rowerowy szlak Miejsc Mocy łączy miejsca kultu religijnego, sanktuaria maryjne oraz inne, ważne obiekty sakralne w regionie. Szlak, tworzący zamkniętą pętle, mierzy prawie 600 km i prowadzi przez najpiękniejsze zakątki województwa. Część pętli prowadzi przez ziemię staszowską. Pokonując drogi o niskim natężeniu ruchu lub jadąc leśnymi i polnymi drogami, można kontemplować piękno przyrody i zwiedzać najpiękniejsze miejsca kultu religijnego małych ojczyzn.

  Przebieg: Niedźwiedź – Wola Kiełczyńska – Bogoria – Jurkowice – (miejscowości powiatu sandomierskiego: Królewice – Gieraszowice – Sulisławice) – Osiek – Niekrasów – Strzegom – Szczeka – Rytwiany – Sichów Mały – Sydzyna – Wilkowa – Podlesie – Beszowa
  Długość: ok. 82 km    
  Oznakowanie: żółty szlak rowerowy z zarysem kościoła    
  Stopień trudności: trasa łatwa

  Warto zobaczyć:

  Bogoria – zabytkiem miejscowości jest kościółp.w. Trójcy Świętej z XVIII stulecia, powstały na miejscu drewnianej świątyni z 1620 roku. Do jednonawowej bryły z kwadratowym prezbiterium przylega kaplica św. Anny. Wnętrze nawy zdobi sklepienie kolebkowe z lunetami oraz stiukowa dekoracja. Warto zwrócić uwagę na rokokowe wyposażenie, w tym nagrobek fundatora miasta i jego żony. W ołtarzu głównym znajduje się sprowadzony w 1626 roku z Krakowa obraz Matki Boskiej Pocieszenia.

  Osiek – głównym zabytkiem siedziby wiejsko-miejskiej gminy jest kościół p.w. św. Stanisława z 1852 roku, powstałego na miejscu pierwotnej świątyni wzniesionej przez benedyktynów z Łysej Góry. Warto zwrócić uwagę na gotycką rzeźbę z dawnego kościółka cmentarnego oraz na późnorenesansowy ołtarz.

  fot.Archiwum ROT WŚ

  Niekrasów – na północny zachód od trasy Kielce-Sandomierz, na środku wsi stoi drewniany kościół parafialny p.w. Nawiedzenia NMP. Wprawdzie pierwsze wzmianki o świątyni pochodzą już z 1326r., to obecna bryła kościoła pochodzi z 1661 roku, a gruntowne remonty z częściowymi przekształceniami miały miejsce w XIX i XX stuleciu. Orientowana, modrzewiowa konstrukcja zrębowa stoi na kamiennej podmurówce. Do pierwotnej bryły kościoła – kwadratowej nawy i węższego, trójbocznie zamkniętego prezbiterium z przylegającą od północy zakrystii – dodano nieco węższą przybudówkę. Całość osłonięta jest pionowym szalunkiem i nakryta gontowym dachem z okienkiem doświetlającym poddasze nad prezbiterium. Mimo znacznej rozbudowy, kościół zachował harmonię, widoczną także we wnętrzu świątyni. Wyposażenie (ołtarz główny fundacji Aleksandra i Eleonory Skarbków oraz ołtarze boczne) jest głownie barokowe, a całości dopełniają skromne polichromie oraz płaski strop.  Na zachód od kościoła znajduje się drewniana dzwonnica z XVIII wieku. Ściany tej zbudowanej na planie kwadratu konstrukcji zwężają się lekko ku wnętrzu. Budowla nakryta jest gontowym dachem wspartym na dekorowanym gzymsie z okapem. Ośmioboczna latarnia dodaje tej ciężkiej konstrukcji lekkości i strzelistości.

  fot. Archiwum ROT WŚ

  Strzegom – w północnej części wsi, przy bocznej drodze, znajduje się drewniany kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Bolesnej i św. Andrzeja. Świątynia powstała na przełomie XVI i XVII stulecia. Budowla orientowana składała się wtedy z korpusu, węższego prezbiterium, zakrystii i kruchty. W XX wieku znacznie zaingerowano w konstrukcję świątyni – kruchtę przesunięto o ok. 5 metrów ku zachodowi, dzięki czemu możliwe było wydłużenie trzech naw kościoła. Modrzewiowa konstrukcja zrębowa osłonięta jest pionowymi szalunkami. Nad stromym, gontowym dachem góruje kryta blachą wieżyczka na sygnaturkę. Nawę główną pokrywa płaski strop, a boczne – wydzielone parą słupków – strop nachylony. Nad kruchtą góruje chór z prospektem organowym. Warte uwagi są ołtarze – barokowy ołtarz główny z obrazami przedstawiającymi św. Andrzeja Apostoła i Matkę Boską Bolesną oraz ołtarze boczne z przedstawieniami Przemienienia Pańskiego i św. Mikołaja. Przy samym ogrodzeniu kościoła stoi dzwonnica; konstrukcję na planie kwadratu przykrywa namiotowy dach.

  fot.Archiwum ROT WŚ

  Rytwiany – miejscowość słynie z ufundowanej tu w 1624 roku Pustelni Złotego Lasu. Powstał wówczas kościół pw. Zwiastowania NMP, zabudowania klasztorne i gospodarcze oraz eremitorium – zespół 16 domków pustelniczych. Do dziś przybywający turyści podziwiać mogą kościół z barokowym wyposażeniem i część parterowych zabudowań klasztornych z tzw. eremem Tęczyńskiego – jedynym zachowanym domkiem pustelniczym oraz część budynków gospodarczych, w których mieściły się: kuchnia klasztorna, infirmeria i apteka. Od roku odnowiona Pustelnia funkcjonuje jako Centrum Terapeutyczne i przyjmuje na turnusy terapeutyczne i relaksacyjne gości pragnących w atmosferze ciszy i samotności. W Rytwianach znajduje się też  fragment baszty gotyckiego zamku oraz pałac Radziwiłłów, który obecnie pełni funkcję hotelu.

  Sichów Duży – odwiedzając Sichów Mały warto zjechać ze szlaku i odwiedzić oddalony o 1,5km Sichów Duży. Miejscowość może pochwalić się zespołem pałacowo-parkowym z końca XVIII wieku. Majątek był własnością rodziny Potockich, a w 1897 roku przeszedł w ręce Radziwiłłów. Po II wojnie światowej majątek został upaństwowiony. Pomieszczenia pałacowe zaadoptowano na mieszkania pracownicze, niszcząc wyposażenie wnętrz. W latach 90. pałac popadł w ruinę. W 2006 roku zespół pałacowy został odkupiony od skarbu państwa przez Radziwiłłów, którzy prowadzą zakrojone na szeroką skalę prace renowacyjne. Obecnie działa tu już Dom i Biblioteka Sichowska. W części zabudowań oferowane są komfortowe pokoje noclegowe.

  fot.Archiwum ROT WŚ

  Beszowa – przy trasie Kraków-Sandomierz znajduje się gotycki kościół p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, a przy nim – drewniana dzwonnica. Kościół to trójnawowa bazylika z prezbiterium na planie kwadratu i XVII-wieczną kopułowa kaplicą. Gotycka tablica erekcyjna z 1407 r., umieszczona nad wejściem do nieistniejącej już kaplicy śś. Aniołów Stróżów jest najstarszym zabytkiem kościoła. Najbardziej charakterystycznym elementem architektonicznym bazyliki jest zachodni portal gotycki o schodkowym wykroju z laskowaniami. Wnętrze kościoła nakrywają pozorne drewniane sklepienia, w nawie głównej kolebkowe z lunetami, w prezbiterium krzyżowe. Wnętrze świątyni jest całkowicie barokowe. Ołtarz z 2. ćw. XVII w. z obrazem Wręczenie kluczy św. Piotrowi w polu głównym oraz rzeźbami świętych znajduje się w prezbiterium. Ponadto można zobaczyć obrazy: Zwiastowanie NMP, Ukrzyżowanie, a nad nim rzeźbę św. Michała Archanioła. Wzdłuż ścian prezbiterium znajdują się XVIII-wieczne stalle, których zaplecki zdobią wizerunki świętych związanych z zakonem paulinów. Nawy są ozdobione ołtarzami z XVII i XVIII wieku. Płaskorzeźbiona scena Zesłania Ducha Św. z poł. XVII w. zdobi parapet chóru.