Logo
 • ROT
 • Logo powiatu staszowskiego

Powiat Staszowski

Informacje praktyczne

 • Informacje szczegółoweZwińRozwiń
  • Powiat:
   staszowski
  • Gmina:
   Staszów
  • Adres:
   Staszów , ul. Świerczewskiego 7
  • Region turystyczny:
   Staszów i okolice
 • Opis

  Powiat Staszowski istniał już w latach 1809-1844.Wówczas kraj podzielony był na departamenty (województwa). W latach 1810-1816 powiat staszowski był częścią obwodu sandomierskiego, który wchodził w skład województwa  sandomierskiego z siedzibą w Radomiu. W czasach powojennych został reaktywowany dnia 1 października1954 roku w województwie kieleckim. Na powiat staszowski złożyły się 1 miasto i 20 gromad, które wyłączono z trzech powiatów w województwie kieleckim.
  Z powiatu sandomierskiego:
  -     miasto Staszów
  -     gromady Bogoria, Czajków, Matiaszów, Mostki, Niedziałki, Pliskowola, Połaniec, Ruszcza, Rytwiany, Strużki, Strzegomek, Tursko Wielkie i Wiśniowa
  Z powiatu buskiego:
   -     gromady Koniemłoty, Kurozwęki, Sichów Duży, Sielec i Wilkowa
  Z powiatu opatowskiego:
  -     gromady Przyborowice i Wola Malkowska
  Po zniesieniu gromad i reaktywacji gmin z dniem 1 stycznia 1973 roku powiat staszowski podzielono na 1 miasto i 9 gmin :
  -     miasto Staszów
  -     gminy Bogoria, Łubnice, Osiek, Połaniec, Raków, Rytwiany, Staszów, Szydłów
              i Wiśniowa
  Po reformie administracyjnej obowiązującej od 1 czerwca 1975 roku terytorium zniesionego powiatu staszowskiego zostało włączono do nowo utworzonego województwa tarnobrzeskiego, oprócz gmin Raków i Szydłów, które pozostały w województwie kieleckim (mocno zmniejszonym). Wraz z reformą administracyjną z 1999 roku przywrócono w województwie świętokrzyskim powiat staszowski o kształcie przybliżonym do granic z 1975 roku; jedynie gminę Raków przyłączono do powiatu kieleckiego. Od szeregu stuleci, był to region rolniczy drobnym przemysłem opartym głównie na warsztatach rzemieślniczych. Istotny rozwój ziemi staszowskiej, miał miejsce w pierwszych latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, z chwilą rozpoczęcia wydobycia siarki w Grzybowie. Aktualnie wydobycie prowadzone jest w ,,Kopalni Osiek”, jedynej tego typu kopalni siarki rodzimej na świecie. Również decyzja o budowie Elektrowni Połaniec i rozpoczęcie realizacji tego zamierzenia w roku 1971, zmieniło gospodarcze oblicze ziem obecnego powiatu. Aktualnie największymi pracodawcami są: Huty Szkła Gospodarczego - Tadeusz Wrześniak – ponad 2000 zatrudnionych, Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. – 740 pracowników oraz Electrabel Polska S.A. – 447 pracowników. W wyniku procesów restrukturyzacyjnych, powstały liczne średnie i mniejsze podmioty gospodarcze, jest ich blisko 3 800, głównie z branży: budowlanej, handlowej, motoryzacyjnej i usługowej. Funkcjonowanie na terenie powiatu „Staszowskiej Podstrefy” i „Obszaru Inwestycyjnego Połaniec”, wchodzących w skład Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,EURO – PARK WISŁOSAN”, stwarza szczególnie korzystne warunki inwestowania. Działalność gospodarczą wspierają także instytucje ze sfery otoczenia biznesu, do których należą: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie, którego korzenie sięgają szesnastego stulecia, oraz Staszowska Izba Gospodarcza działająca od 1997 roku. Każdego roku wzrasta liczba miejsc pracy, a tym samym maleje stopa bezrobocia z 17,6% w roku 2004 do 12,4 %  w 2007. W ostatnich latach miała również miejsce znaczna poprawa sytuacji w zakresie ochrony środowiska, na terenie powiatu oddano do eksploatacji osiem oczyszczalni ścieków. Nastąpiło także obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Wynika to częściowo z ograniczenia produkcji przemysłowej, ale przede wszystkim z realizacji konkretnych inwestycji proekologicznych jak np. w Elektrowni Połaniec i KiZChS ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie. Powiat posiada zróżnicowane warunki do produkcji rolniczej. W wyniku zmian strukturalnych w tym sektorze gospodarki w ostatnich latach, nastąpił szybki rozwój upraw warzyw, głównie pod folią. Równie dynamicznie wzrasta produkcja owoców. Przoduje w tym gmina Szydłów, gdzie warunki klimatyczno – glebowe sprzyjają temu rodzajowi działalności. Powierzchnia tamtejszych sadów, głównie śliwkowych, wynosi aktualnie 935 ha, a roczne zbiory tych owoców, to ponad 14 tys. ton. Coraz większe znaczenie w gospodarce powiatu odgrywa turystyka, jej rozwój w ostatnich latach opiera się na kilku ośrodkach do których należą: Zespół Pałacowy w Kurozwękach, Ośrodki Wypoczynkowe w Golejowie, Hotele: ,,Cztery Wiatry”, ,,Rytwiany” i ,,Dersław”, Zespół Pokamedulski w Rytwianach, a także gospodarstwa agroturystyczne zrzeszone w ,,Stowarzyszeniu Gospodarstw Gościnnych nad Zalewem Chańcza”.