Pałac w Sichowie


Wzniesiony pod koniec XVIII w. (prawdopodobnie 1783 rok), budynek służył początkowo za mieszkanie zarządcy, a od 1856 był siedzibą magnackiego rodu Potockich, pierwszym jego właścicielem i gospodarzem był Adam Potocki. Po jego śmierci pałacyk przeszedł w ręce min. ks. Maciej Radziwiłł, który na przełomie XIX i XX stulecia przebudował budynek dla potrzeb swojej działalności publicznej. Będąc aktywnym społecznikiem Maciej Radziwiłł przyczynił się do budowy Teatru Polskiego, a także działał na rzecz rozwoju rolnictwa. W 1912 roku zorganizował w Staszowie wystawę poświęconą dorobkowi rolniczemu guberni radomskiej. Po śmierci Macieja Radziwiłła dworek przejął jego syn Krzysztof, również aktywnie działający w kręgach społecznych. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Szkolnego Prywatnego Gimnazjum w Staszowie, był także współzałożycielem i wiceprezesem Zarządu Szkoły Przysposobienia Rolniczego w Stopnicy i prezesem Wojewódzkiego Towarzystwa Rolniczego w Kielcach. W czasie okupacji Krzysztof Radziwiłł był więźniem obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Lata 40-te to czas burzliwych przemian dla pałacu. W roku 1940 budynek przejęli okupanci, a w1941 córka Krzysztofa Radziwiłła, Zofia wraz z rodziną musiała opuścić pałac przenosząc się do Słupi. Przez dziesięć lat od 1949-59 roku w pałacu organizowano kursy dla rolników, a od 1959 mieściła się tam szkoła rolniczo-gospodarcza, którą przekształcono w 1965 w Technikum Rolnicze.

Opracował: Michał Skrętek